VOLLE EVANGELIE KERK

Beleef

Bedien

Behoort

Bereik

LYDENBURG

 

- Wees deel van

- Staan in verhouding

- Familie

- Voel tuis

- Word aanvaar

- Omgee

- Liefde

- Word versorg

- Eienaarskap

Hoor die Woord

 

 

 

- Ondervind / Ervaar

- Lofpryssing en aanbidding

- Werking van die Gees

- Goddelike Liefde

- Genesing

- Herstel

- Verandering van gemoed

- Ware Godsdiens

Leef die Woord

 

 

EN WORD BEDIEN

 

- Gawes van die Gees

- Gebed

- Woord in waarheid

- Getuienis

- Bedieninge

- Liggaam van Christus

Ken die Woord

 

 

 

- Maak 'n verskil

- Gaan dan heen

- Besoek die siekes

- Gee aan die armes

- Besoek die in tronke

- Dra mekaar se laste

- Ken jou bure

- Eienaarskap

   Deel die Woord

 

 

2021 - Saam God - saam mekaar